Oturum Aç

 Hasta Bilgilendirme

Anabilim Dalımızda, ülkemiz ve tüm dünya için önemli bir sağlık sorununu oluşturan viral hepatitler (Hepatit B, Hepatit C, hepatit D, Hepatit A ve Hepatit E) ve HIV-AİDS enfeksiyonu konusunda da tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir. 

Ayrıca ülkemizde sık ve önemli görülen enfeksiyon hastalıklarına sahip hastaların tetkik, tanı ve tedavileri ilgili öğretim üyelerinin takibinde ayaktan ve gerektiğinde yatırılarak yapılmaktadır. Grip, soğuk algınlığı, farenjit, sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, zatürre, bronşit gibi akciğer enfeksiyonları, ateşli veya ateşsiz seyreden ishalli hastalıklar, besin zehirlenmesi, döküntülü hastalıklar, parazit hastalıkları, menenjit gibi sinir sistemi enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, üreme sistemini tutan enfeksiyonlar, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, deriyi tutan enfeksiyonlar (selülit, abseler, vb), kemik ve eklem enfeksiyonları (osteomiyelit, artrit), diyabetik yara enfeksiyonları, nedeni bulunamamış ateş ile başvuran hastalar, tifo, bruselloz, akciğer dışındaki organları tutan tüberküloz, tularemi, lyme hastalığı vb. hastalıklar yer almaktadır.

Yoğun bakım ünitelerinde ve servislerde yatan hastalarda görülen enfeksiyonların takip ve tedavisi bölümümüzce yapılmaktadır.

Hastanede yatması gerekmeyen ancak damardan antibiyotiklerle tedavi edilmesi zorunlu hastalar için günübirlik antibiyotik uygulaması sayesinde anabilim dalımız daha çok hasta etkin antibiyotik tedavisi ulaşabilmektedir.

Enfeksiyonu olan erişkin hastalara modern tıbbi bilgi ve teknolojinin yardımıyla hızlı tanı koyarak etkin tedavi sağlamak, toplumdan kazanılan enfeksiyonların (hepatit, AIDS vb.) önlenmesi için başvuranlara gerekli bilgiyi vermek, hastane ortamında yatan hastalarda gelişen enfeksiyon riskini en aza indirmektirEnfeksiyon Hastalıkları